شامل کلگی شارژر و کابل آن و همپچنین پاور بانک می شود .